ن از یک متخصص تحقیق بازار می تونین به آخرین الگوها و روشای مناسب واسه تحقیق بازار برسین. موفقیت تحقیق بازار به بینش عمیق شما از کسب وکارها بستگی داره.

چیجوری یک بینش عملی بسازین

راهنمای انجام تحقیق بازار؛ از جمع آوری اطلاعات تا بررسی داده ها - قسمت 2 آرایش ، زیبایی و مدل لباس

پس از اونکه یاد گرفتید چیجوری از گزارش بازار درک عمیقی داشته باشین مرحله بعدی، اطمینان از عملی بودن اینه. به این معنی که مخاطبان اون بتونن اقدام عملی مناسب بکنن. اشتباه نکنین، بینش عملی موجب بزرگ نشون دادن گزارش شما می شه و برنامه عملی کسب وکار واسه راه اندازی استراتژیه. شرکتا به دنبال راه حلای قابل اندازه گیری هستن که موفقیت اون قابل پیش بینی باشه. راز ایجاد یک برنامه راهبردی موفق، در منظم اطلاعات در فرایند جمع آوری اونا پنهون.

داده های خود رو به دو دسته نتایج و تحویل منظم و رابطه بین اونا رو آزمایش کنین.

به زبون آماری یعنی داده های تحقیق خود رو به دو گروه متغیرهای وابسته و غیر وابسته تقسیم کنین. هنگامی که داده ها رو به این دو بحث دسته بندی می کنین، یک پایه قوی واسه تبدیل داده ها به بینش عملی دارین.

هدف پایانی تحقیق بازار ترسیم درک عملی از گزارش تحقیقات واسه به دست آوردن امتیاز رقابتیه. دنیای در حال تغییر امروز، به طور دائمی تصور خریداران رو تغییر می ده. تعیین نیاز مشتریان پیش از اونکه اونا فکر کنن.

از راه گزارشای تحقیق بازاره که می تونین بینش عملی و پیش بینی مواردی چون شناسایی تواناییا، درک رفتار مشتریان و محرکایی که باعث تغییر رفتار اونا می شه رو به دست بیارین و موجب رشد بینش محور کسب وکارتان شید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   راز آدمای موفق چیه؟ - قسمت 2

منبع : infinitdatum.com